Hikmah Penciptaan Langit dan Bumi

 Dikutip dari  Dr(H)Kassim b. Bahali

Matahari dalam kehidupan manusia Dr(H)Kassim b. Bahali

Kompleks Falak Al-Khawarizmi

Email: kassimhb@gmail.com

 

1.0 Pendahuluan

Alam semesta yang maha luas yang terkandung di dalamnya pelbagai jasad-jasad samawi dari sekecil-kecil zarah sehingga sebesar-besar galaksi, termasuk Matahari , Bumi dan manusia adalah mahluk ciptaan Allah. Al-Quraan ada menyebut berulang kali perihal langit dan Bumi dan yang ada diantara keduanya. Al-Quraan ada menyebut tentang “langit” sebanyak 360 kali dan Bumi sebanyak 461 kali. Al-Quraan ada menyebut di antara tujuan ciptaan mahlukNya di langit dan di Bumi adalah sebagai tanda-tanda kekuasaanNya dan juga manfaat kehidupan manusia. Terdapat hikmah dalam penciptaan mahluk-mahluk tersebut dan manusia diperingatkan agar sentiasa meniliti penciptaan tersebut.

Manusia sebagai khalifah Allah di muka Bumi mempunyai tanggungjawab untuk memerlihara keseimbangan alam untuk kelansungan hidup disamping mengambil manfaat dari alam di sekelilingnya untuk keperluan hidup manusia.

Kertas kerja ini akan menyentuh Matahari di dalam Al-Quraan, ciri-ciri fizikal, matahari dalam kehidupan harian dan kesannya kepada Bumi.

2.0 Hikmah dan hakikat penciptaan langit dan Bumi

Penciptaan langit dan Bumi bukan begitu sahaja tanpa ada apa-apa tujuan tetapi Al-Quraan telah menjelaskan tujuan penciptaan langit dan bumi termasuk jasad-jasad yang lain seperti Matahari, bulan dan bintang. Al-Quraan telah menyebutkan , Allah telah menciptakan langit dan Bumi adalah dengan maksud dan tujuan yang benar,

mengandungi fungsi, hikmah dan manfaat yang besar. Ini telah dijelaskan di dalam banyak ayat Al-Quraan diantaranya;

Firman Allah yang bermaksud;

Al-Quraan juga telah menjelaskan langit dan Bumi adalah ciptaan yang Maha Pencipta bukan terjadi dengan sendirinya seperti dakwaan orang kafir. Ini dijelaskan dengan tegas di dalam Al-Quraan seperti firmanNya yang bermaksud;

dan bumi dengan hak

Langit dan Bumi adalah satu sistem yang sangat besar yang bergerak dan berfungsi berdasarkan kepada satu hukum atau sunatullah. Tidak ada satu sistem tanpa yang menciptanya, tiada sistem yang beroperasi tanpa Pentadbirnya maka tidak mungkin satu sistem yang sangat besar tercipta dan beroperasi serta ditadbir tanpa Penciptanya.

Langit dan Bumi serta alam cakerawala seluruhnya satu sistem yang canggih sudah tentu Penciptanya memiliki sifat yang Maha Perkasa. Alam cakerawala yang sangat luas dan tidak terhitung jumlah objek yang ada di dalamnya. Sebagai contohnya galaksi Bima Sakti (Milky Way) mengandungi 200 billion bintang di dalamnya dan Matahari salah satu bintang yang terkandung di dalamnya. Bilangan ini lebih banyak dari manusia di Bumi pada hari ini yang dianggarkan oleh WHO seramai 6 billion orang. Setiap bintang yang banyak ini teratur dengan sistemnya yang sendiri membentuk satu sistem galaksi yang sangat besar. Dengan renungan akal dan mata hati dapat melihat kuasa yang Maha Perkasa mencipta bilangan yang sebegini banyak. Jika setiap bintang itu boleh dihitung dengan satu bintang setiap saat maka kita akan mengambil masa selama 6,342 tahun

untuk menghitungnya.. Allah bukan sahaja mencipta tetapi mentadbir dan memeliharanya sistem setiap bintang itu yang mempunyai pelbagai saiz dan sifat-sifat fizikalnya.

Ayat di atas menunjukkan bahawa Allah adalah pencipta segala sesuatu termasuk alam ini dan Dia bersifat Maha Perkasa- Al-Qahar- hanya Dia yang mentadbir segala sesuatu dengan kuasaNya saja dan Dialah juga yang memerlihara setiap sesuatunya.

Melalui pemerhatian dan renungan terhadap alam cakerawala mejadi bukti dan tanda kekuasaan bagi orang-orang yang beriman.

Imam Al-Ghazali mejelaskan hikmah penciptaan langit dengan merujuk kepada firman Allah yang bermaksud;

Dan mengapa mereka tidak memikirkan tentang kejadian diri mereka? Allah tidak menjadikan langit dan Bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan (tujuan) yang benar dan waktu yang ditentukan“. (Ar-Rum  :8 ) Dia (Allah) Pencipta langit dan Bumi” Al-An’am : 101 Tidakkah kamu perhatikan, bahawa sesungguhnya Allah telah menciptakan langit ” Ibrahim : 19 Katakanlah:”Allah adalah Pencipta segala sesuatu dan Dialah Tuhan yang Maha Esa lagi Maha Perkasa..” Ar-Rad : 16 Sesungguhnya pada pertukaran malam dan siang itu dan pada yang diciptakan Allah di langit dan di Bumi, benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaanNya) bagi orang-orang yang beriman“. Yunus : 6 “Maka apakah mereka tidak melihat langit yang ada di atasnya, bagaimana Kami meninggikan dan menghiaskan langit itu, tanpa suatu keretakan sedikitpun

“. Qaf:6 “Allah itulah yang menciptakan tujuh langit dan seperti itu pun Bumi, di mana perintah Allah berlaku padanya, agar kamu mengetahui bahawa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, bahkan sesungguhnya ilmu Allah meliputi segala sesuatu”.

Berhubung dengan ayat di atas, Imam Al-Ghazali menjelaskan,.. Ketahuilah, seandainya anda memang benar-benar merenungkan dunia ini dengan fikiran yang jernih anda tentu menyakini betapa dunia ini ibarat sebuah rumah yang dibangunkan yang didalamnya telah dilengkapi dengan segala keperluan. Langit ditinggikan sebagai atap. Bumi

dibentangkan bagai permaidani di atas lantai. Bintang-bintang sebagai lampu yang bersinar terang. Dan mutiara-mutiara tersimpan bagai harta karun. Sesungguhnya semua itu disediakan untuk kemudahan keperluan dunia ini, sementara manusia sendiri sebagai pemilik rumah, yang harus memerlihara segala apa yang di dalamnya. Cukuplah bagi anda merasai kenikmatan dan ketenteraman di rumah dengan cara melihat hiasan ciptaan Allah yang ada di langit.

At-Thalaq : 12

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: